E-DÖNÜŞÜM ÇÖZÜMLERİMİZE-DÖNÜŞÜM NEDİR ?

En basit anlatımla e-dönüşüm, bilginin, değerin, varlığın, girişimciliğin ve ihtiyaçların dijital dünyada gerçekleştirilmesi ve hız ile tasarrufun temel bir ihtiyaca evrilmesi olarak tanımlanabilir

e-Dönüşüm Sistemlerinden Bazıları

e-Muhasebe: Geleneksel olarak el ile yapılan tüm muhasebe işlemlerinin ve hazırlanan belgelerin tamamen elektronik ortama aktarılmasıdır. Hata oranını ve harcanan zamanı en aza indirerek işletmelerin verimliliğini artırır.

e-Fatura: e-Fatura, Gelir İdaresi tarafından belirlenen ve basılı fatura ile aynı yasal niteliklere ve geçerliliğe sahip elektronik bir belge türüdür. İşletmelerin kağıt fatura maliyetinden ve karmaşıklığından kurtulmalarını sağlayarak maliyetleri düşürür ve zaman kazandırır.

e-Arşiv: Faturaların ilk kopyalarının, nihai tüketiciler de dahil olmak üzere tüm müşterilere elektronik ortamda gönderilmesi ve bu faturaların yine elektronik ortamda saklanmasını sağlar.

e-Defter: e-Defter hizmeti, yıllık olarak noter gözetiminde basılacak muhasebe defteri hesaplarının elektronik ortamda hazırlanmasını, saklanmasını ve Gelir İdaresi'ne gönderilmesini sağlayan bir sistemdir. Belgelerin yıllarca saklanmasının zorluklarını, maliyetlerini ve risklerini ortadan kaldırır.

e-İrsaliye: e-İrsaliye uygulaması, kurumların mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla, hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesini sağlar.